Raspored predavanja kod prof. Izeta Beširovića

8. 11. (petak)

14.00 – 16.15              Opća lingvistika (BJK)

16.30 – 18.45              Opća lingvistika (BJK)

 

9. 11. (subota)

9.00 – 11.30                Bosanski jezik 1 (RN i PO)    

12.00 – 17.00              Ortoepija i ortografija (PO)

 

10. 11. (nedjelja)

8.00 – 13.15                Bosanski jezik 1 (RN i PO)

13.30 – 16.00              Ortoepija i ortografija (PO)