Raspored predavanja kod prof. Izeta Beširovića

22. 11. (petak)

14.00 – 16.15              Opća lingvistika (BJK), uč. 2

16.30 – 18.45              Opća lingvistika (BJK), uč. 2

 

23. 11. (subota)

9.00 – 12.30                Ortoepija i ortografija (PO), uč. 5

13.00 – 16.30              Ortoepija i ortografija (PO), uč. 5