Raspored predavanja kod prof. dr. Remzije Hadžiefendić-Parić

Utorak, 6.1.

Sintaksa- 10.00 – 14.00h

Bosanski jezik III- 15.00 – 19.00h

 

Srijeda, 7.1.

Sintaksa- 8.00 – 12.00h

Bosanski jezik III- 13.00 – 17.00h

 

Četvrtak, 8.1.

Sintaksa- 8.00 – 12.00h

Bosanski jezik III- 16.00 – 19.00h

 

Petak, 9.1.

Sintaksa- 15.00 – 19.00h

 

Subota, 10.1.

Sintaksa- 8.00 – 12.00h

Bosanski jezik III- 12.00 – 16.00h

 

Petak, 16.1.

Sintaksa- 10.00 – 14.00h

Bosanski jezik III- 14.00 – 18.00h

 

Subota, 17.1.

Sintaksa- 8.00 – 12.00h

Bosanski jezik III- 12.00 – 16.00h