Raspored predavanja kod dr. sc. Remzije Hadžiefendić-Parić (Sintaksa – BJK i Bosanski jezik III – RN)

Petak, 10. januar 2014.

Sintaksa: 11. 00 – 14. 30h

Subota, 11. januar 2014.

Sintaksa: 9. 00 – 13. 15h

Nedjelja, 12. januar 2014.

Sintaksa: 9. 00 – 12. 30h

Bosanski jezik III (RN): 12. 45 – 13. 30h