Raspored predavanja iz Uporedne gramatike, Dijalektologije i Grafolingvistike

Petak, 28. marta 2014.

Dijalektologija: 12. 00 – 15. 30h

Grafolingvistika: 15. 45 – 19. 15h

Subota, 29. mart 2014.

Dijalektologija: 9. 00 – 12. 30h

Uporedna gramatika slavenskih jezika: 12. 45 – 15. 15h

Nedjelja, 30. mart 2014.

Grafolingvistika: 9. 00 – 12. 30h

Uporedna gramatika slavenskih jezika: 12. 45 – 15. 15h