Raspored predavanja iz Staroslavenskoga jezika

Predavanja iz Staroslavenskoga jezika bit će održana prema sljedećem rasporedu:

Petak, 12. 6.
12. 00 – 18. 30 Staroslavenski jezik

Subota, 13. 6.

8. 00 – 14. 30 Staroslavenski jezik.