Raspored predavanja iz Staroslavenskoga jezika, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika

Predavanja iz Staroslavenskoga jezika, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika održat će se prema sljedećem rasporedu:
Petak, 6. 3.
12. 00 – 15.15 Staroslavenski jezik
15.30 – 18. 45 Historija bosanskoga standardnog jezika
Subota, 7. 3.
8. 00 – 11. 15 Staroslavenski jezik
12.00 – 15. 15 Historija bosanskoga književnog jezika
Nedjelja, 8. 3.
8. 00 – 11. 15 Historija bosanskoga standardnog jezika
11.30 – 14. 45 Historija bosanskoga književnog jezika