Raspored predavanja iz Staroslavenskoga jezika, Historije bosanskoga književnog jezika i Historije bosanskoga standardnog jezika

Petak, 18. april. 2014.

Staroslavenski jezik: 13. 00 – 16. 30h (4 časa)

Historija bosanskoga standardnog jezika: 16. 45 – 20. 15h (4 časa)

Subota, 19. april 2014.

Staroslavenski jezik: 9. 00 – 12. 30h (4 časa)

Historija bosanskoga književnog jezika: 12. 45 – 16. 15h (4 časa)

Nedjelja, 20. april 2014.

Staroslavenski jezik: 9. 00 – 12. 30h (4 časa)

Historija bosanskoga književnog jezika: 12. 45 – 16. 15h (4 časa)