Raspored predavanja iz Pedagogije

Predavanja iz predmeta Pedagogija (II godina) kod prof. dr. Eseda Karića održat će se u nedjelju (12. 4)  od 8:00 do 15:00 sati.