Raspored predavanja iz Pedagogije

Predavanja iz predmeta Pedagogija (II godina) kod prof. dr. Eseda Karića održat će se u subotu (9. 5)  od 8:00 do 14:45 sati.