Raspored predavanja iz Grafolingvistike, Lingvostilistike i Uporedne gramatike slavenskih jezika

Predavanja iz Grafolingvistike, Lingvostilistike i Uporedne gramatike slavenskih jezika bit će održana prema sljedećem rasporedu:

petak, 16. 10.

  1. 00 – 14. 30  Grafolingvistika
  2. 00 – 18. 30  Uporedna gramatika slavenih jezika

subota, 17. 10.

  1. 00 – 12. 30  Lingvostilistika

13. 00 – 16. 30 Grafolingvistika

nedjelja, 18. 10.
8.00 – 11. 30  Uporedna gramatika slavenskih jezika
12. 00 – 15. 30 Lingvostilistika