Raspored predavanja iz Fonetike, Morfologije i Norme i kulture jezika

Petak, 9. 1. 2015.

12. 00 – 15. 15       Norma i kultura jezika

15. 30 – 18. 45      Fonetika i fonologija sa ortografijom i ortoepijom

Subota, 10. 1. 2015.

8. 00 – 11. 15         Fonetika i fonologija sa ortografijom i ortoepijom

11. 30 – 14. 45       Morfologija

 

Nedjelja, 11. 1. 2015.

8. 00 – 11. 15       Fonetika i fonologija sa ortografijom i ortoepijom

11. 30 – 14. 45     Norma i kultura jezika