Raspored predavanja iz Fonetike, Morfologije i Norme i kulture jezika

Subota, 27. 12. 2014.

12. 00 – 15. 15   Fonetika i fonologija sa ortografijom i ortoepijom
15. 30 – 18. 45   Norma i kultura jezika

Nedjelja, 28. 12. 2014.

8. 00 – 11. 15   Fonetika i fonologija sa ortografijom i ortoepijom
11.30 – 14. 45  Morfologija