Raspored predavanja iz Fonetike, Morfologije i Norme i kulture jezika

Subota, 6. 12. 2014.

12. 00 – 15. 15  Norma i kultura jezika
15. 30 – 18. 45   Morfologija

Nedjelja, 7. 12. 2014.

8. 00 – 11. 15   Morfologija
11.30 – 14. 45  Fonetika i fonologija sa ortografijom i ortoepijom