Raspored predavanja iz Fonetike i Morfologije

Subota, 22. 11. 2014.

12. 00 – 15. 15   Fonetika i fonologija sa ortografijom i ortoepijom
15. 30 – 18. 45   Morfologija

Nedjelja, 23. 11. 2014.

8. 00 – 11. 15   Morfologija
11.30 – 14. 45  Fonetika i fonologija sa ortografijom i ortoepijom