Raspored predavanja iz Dijalektologije i Uporedne gramatike

Predavanja iz Dijalektologije i Uporedne gramatike bit će održana prema sljedećem rasporedu:

Subota, 14. 3.
10. 30 – 13. 45 Uporedna gramatika
14. 00 – 17. 15 Dijalektologija

Nedjelja, 15. 3.
8. 00 – 11. 15 Uporedna gramatika
11.30 – 14. 45 Dijalektologija