Raspored predavanja iz Dijalektologije i Uporedne gramatike slavenskih jezika

Predavanja iz Dijalektologije i Uporedne gramatike slavenskih jezika bit će održana prema sljedećem rasporedu:

Petak, 27. 3.

  1. 00 – 14.15 Dijalektologija

14.30 – 17. 45 Uporedna gramatika slavenskih jezika

Subota, 28. 3.

  1. 00 – 14. 45 Uporedna gramatika slavenskih jezika

Nedjelja, 29. 3.

  1. 00 – 11. 15 Uporedna gramatika slavenskih jezika