Raspored predavanja iz Dijalektologije i Grafolingvistike i usmeni ispiti

Raspored predavanja

Prof. Blažeka

Usmeni ispiti će biti održani 7. marta u 11. 00h!

Petak, 7. mart 2014.

Dijalektologija : 10 – 13. 30 (4 časa)

Grafolingvistika:  14 – 17. 30h (4 časa)

 

Subota, 8. mart 2014.

Dijalektologija:  9 – 12. 30 (4 časa)

Grafolingvistika:13 – 16. 30h (4 časa)

Nedjelja, 9. mart 2014.

Dijalektologija:  9 – 12. 30 (4 časa)

Grafolingvistika:  13 – 16. 30h (4 časa)