Raspored predavanja: Bosanski jezik II (PO i RN), Semantika (BJK) i Sociolingvistika (BJK)

Raspored predavanja kod dr. sc. Remzije Hadžiefedić-Parić

 

Petak, 7. mart 2014.

Semantika (BJK): 10. 00 – 11. 30h

Sociolingvistika (BJK): 11. 45 – 13. 15h

Bosanski jezik II (RN i PO): 13. 30 – 17. 00h

Subota, 8. mart 2014.

Bosanski jezik II (PO i RN): 9.00 – 12. 30h

Semantika (BJK): 13. 00 – 14. 30h

Sociolingvistika: 14. 45 – 16. 30h