Raspored polaganja prijemnog ispita

Prijemni iirp-featured1spit za upis studenata na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću će se održati  11. septembra 2013. godine.
Raspored možete preuzeti na sljedećem linku:

Raspored polaganja prijemnih ispita