Raspored nastave – novembar

Raspored nastave u novembru na odsjeku Predškolski odgoj može se pogledati na sljedećem linku: PO_raspored novembar 2013
Eventualne izmjene u rasporedu studenti su obavezni pratiti na oglasnoj ploči odsjeka.