Raspored kolokvija iz Grafolingvistike i Staroslavenskoga jezika

Grafolingvistika – 5. 6. 2013. u 11. 00h

Staroslavenski jezik – 6. 6. 2013. u 12. 00h