Raspored ispitnih termina

ISPITNI TERMINI – juni 2014

Studenti su obavezni pratiti dopune i eventualne izmjene ispitnih termina na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.