Raspored ispita iz programa dopunskog Pedagoško-Psihološkog i Didaktičko-Metodičkog obrazovanja

dppoRaspored ispita za polaznike programa dopunskog  Pedagoško-Psihološkog  i Didaktičko-Metodičkog obrazovanja možete preuzeti na sljedećem linku:

Raspored ispita

N a p o m e n a : Datum i vrijeme usmenog ispita  profesori će dogovoriti neposredno sa kandidatima, po sprovedenom pismenom ispitu. Pismenom ispitu iz Metodike mogu pristupiti kandidati kojima je predmetni profesor prethodno pregledao i potpisao Dnevnik metodičke prakse.