Raspored predavanja iz Fonetike i fonologije, Morfologije i Norme i kulture jezika

Petak, 9. 10. 2015.

Fonetika i fonologija: 14. 45h – 18. 15h

Norma i kultura jezika: 18. 30 – 20. 00h

Subota, 10. 10. 2015.

Morfologija: 8. 00 – 11. 30h

Norma i kultura jezika: 13. 00 – 15. 30h

Nedjelja, 11. 10. 2015.

Fonetika i fonologija: 8. 00 – 11. 30h

Morfologija: 12. 00 – 15. 30h