Raspored – decembar 2013

Raspored nastave na odsjeku Predškolski odgoj u decembru, 2013. godine može se preuzeti na sljedećem linku: PO_raspored decembar 2013

Studenti su obavezni redovno pratiti eventualne izmjene i dopune rasporeda na oglasnoj ploči Odsjeka.