Raspored aktivnosti za dodatni ispitni termin akademske 2013/2014.

pfb-unbi-3

Raspored aktivnosti za dodatni ispitni termin akademske 2013/2014:

Datum: Vrsta aktivnosti
3.10.2014. i 7.10.2014. godine Prijava ispita za dodatni ispitni rok

Pravo na prijavu ispita imaju svi studenti koji studiraju po starom NPiP i studenti koji studiraju po Bolonji.

Datum: 03.10.2014. godine

DEKAN

Dr.sc. Nijaz Skender