Raspored aktivnosti i ispitni termini na kraju ljetnog semestra akademske 2013/2014.godine

pfb-unbi-3RASPORED AKTIVNOSTI I ISPITNI TERMINI

NA KRAJU LJETNOG SEMESTRA AKADEMSKE 2013/2014.GODINE

 

 

Datum

Vrsta aktivnosti

15.06.2014 Završetak nastave u ljetnom semestru akademske 2013/2014 godine
Od 15.06.2014-11.07.2014 Ovjera semestra
Od 01.06.-17.06.2014 do 14:00 sati Prijava ispita za junski ispitni rok
Od 23.06.-02.07.2014 Junski ispitni rok
Od 23.06.-03.07.2014 do 12:00 sati Prijava ispita za julski ispitni rok
Od 07.07.-18.07.2014 Julski ispitni rok

 

 

 

 

Datum: 29.05.2014.godine

 

                                                                                                          DEKAN

                                                                                              Dr.sc. Nijaz Skender, red.prof.