Raspored predavanja – Historija BiH starog vijeka (I godina)

Predavanja iz Historije BiH starog vijeka održat će se prema sljedećem rasporedu:

Petak, 13. 3.
8. 00 – 14. 45 Historija BiH starog vijeka
Subota, 14. 3.
8. 00 – 14. 45 Historija BiH starog vijeka
Nedjelja, 15. 3.
8. 00 – 14. 45 Historija BiH starog vijeka