Rapored usmenih ispita iz Historije bos. stand./knjiž. jezika, Fonetike i fonologije, Morfologije, Norme i Staroslavenskoga

Srijeda, 3. 7. 2013. godine

u 13. 00h:

Norma i kultura jezika,

Morfologija,

Fonetika i fonologija i

Staroslavenski jezik

u 14. 00h:

Historija bosanskoga književnog jezika i

Historija bosanskoga standardnog jezika