Raspored predavanja (Lingvostilistika, Grafolingvistika i Leksikologija)

DATUM

PREDMET

VRIJEME

UČIONICA

31.10.2014.

Leksikologija

11.00 – 18.00

2

1.11.2014.

Lingvostilistika

Grafolingvistika

9.00 – 12.30

13.00 – 16.30

2

2.11.2014.

Grafolingvistika

Lingvostilistika

8.00 – 11.30

12.00 – 15.30

2

 

DATUM

PREDMET

VRIJEME

UČIONICA

7.11.2014.

Leksikologija

11.00 – 18.00

2

8.11.2014.

Lingvostilistika

Grafolingvistika

9.00 – 12.30

13.00 – 16.30

2

9.11.2014.

Grafolingvistika

Lingvostilistika

8.00 – 11.30

12.00 – 15.30

2

 

DATUM

PREDMET

VRIJEME

UČIONICA

14.11.2014.

Leksikologija

11.00 – 18.00

2

15.11.2014.

Lingvostilistika

Grafolingvistika

9.00 – 12.30

13.00 – 16.30

2

16.11.2014.

Grafolingvistika

Lingvostilistika

8.00 – 11.30

12.00 – 15.30

2