Rad studentske službe na dan 9.10.2015. godine

9.10.2015. godine studentska služba neće raditi sa studentima vezano za upise u nardne godine. U ponedjeljak 12.10. studentska služa nastavlja sa normalnim radom.

Sutudentska služba