Psihologija – ispitni termini

Raspored ispita kod doc.dr. A. Mujagić u januarsko-februarskom ispitnom roku može se pogledati u prilogu: januarsko-februarski rok2015

Prijave za polaganje popravnih kolokvija (u januarskom roku) za predmete iz ljetnog semestra najkasnije do 28.1.2015. godine na mail lejla.cavkic@gmail.com