Psihologija djetinjstva – termin ispita u februarskom roku

Završni ispit iz psihologije djetinjstva u februarskom ispitnom roku će se umjesto 26.2.2015. održati 18.2.2015. god. u 16:00 sati.