Promocija knjiga prof. dr. Zilhada Ključanina

downloadProf.dr. Zilhad Ključanin bihaćkim je čitaocima predstavio svoje nove knjige: roman Šeherezadina djeca i zbirku pjesama Lažne trudnice. U prepunoj sali u Muzeju Prvog zasjedanja AVNOJ-a, govorilo se o globalnoj književnosti, malim piscima te položaju bosanskohercegovačkih autora. Ključanin je sa dozom ironije govorio o sudbini pisaca u malim sredinama gdje se, nažalost, najmanje cijeni njihova istinska vrijednost ističući kako to nije slučaj samo sa piscima u BiH, već svim piscima koji stvaraju u relativno malim sredinama na jeziku marginaliziranih.

No, unatoč tome, promotorice su predvidjele svijetlu budućnost ovim umjetničkim djelima, koja su po mnogu čemu nadišla lokalnu, regionalnu i zasigurno zaslužuju sami vrh tzv.“globalne“ književnosti.

Promotorica zbirke pjesama Lažne trudnice, doc.dr.Vildana Pečenković ističe posebnost ove zbirke u opusu ovoga autora, kao i posebnost u ukupnoj recentnoj bosanskohercegovačkoj poetskoj praksi. Pjesme u zbirci Lažne trudnice sabrane su u osam poglavlja, od kojih svako donosi po 17 pjesama. Ovakva koherentna poetska arhitektonika temelji se na čvrstim tematsko-motivskim čvorištima koja se nadovezuju i ulančavaju, a svako otvara jednu novu perspektivu. Pišući poeziju, autor je jednom istakao da iznova konstruira svijet, ali sada na istinskim osnovama i odnosima, onima koji izjednačuju svakodnevno i poetsko. To više nije svijet bh književnosti već globalna pozornica na kojoj mjesto ima i jedan pisac iz nigdine koji piše u zamlji i jeziku marginaliziranih.

Doc.dr.Šeherzada Džafić promotorica romana „Šeherezadina djeca“ za isti predviđa svijetlu budućnost, utemeljenu na njegovoj tematskoj, ali i poetskoj osnovi. Roman je to koji najavljuje nova tematska područja u recentnoj bosanskohercegovačkoj prozi te zasigurno otvara novu etapu u bh romanu – etapu koja se odvaja od ratne tamatike sa malom dozom njenih tragova, baš onako kako je to u bh, ali i ukupnoj svjetskoj društvenoj sceni. Likovi u ovome romanu su intelektualci koji napuštaju svoj zavičaj (jedni su dobrovoljci, drugi prognanici) želeći na novome prostoru, pod pseudonimom izgraditi novi identitet. Međutim, svaki taj identitet gradi se na krhotinama staroga, a koji se nazire kroz njihove snove. Prostor koji odabiru je relativno neutralan prostor švedskoga gradića Rinkebyja, a mjesto njihovih susreta je kafe simboličnoga naziva „Srebrenica“. Ono što je zajedničko za sve likove, a što ujedno čini njihov kolektivni identitet jeste težnja ka univerzalnoj dobroti i istinskim vrijednostima čovječanstva koja se ogledaju u potrazi za dobrim ljudima i ispravljanju zla koje se već desilo, a koje je obilježilo njihovu, a ujedno i ovozemaljsku prošlost.