Program studiranja u Litvaniji

smpfMinistarstvo vanjskih poslova BiH nam je dostavilo informaciju o programu studiranja u Litvaniji, koji obuhvata Litvanske (Baltičke) studije koji je podijeljen u dvije grupe:

1. grupa – Fililogija, Baltička filologija, Litvanska filologija, lingvistika, književnost)

2. grupa – istorija Litvanije, etnologija i folklor, kultura.

Rok za prijavu je 1. april 2014. godine.

 

Druga stipendija je namjenjena za Ljetni kurs o Litvanskoj književnosti i kulturi (ukupno 5 stipendija).

Rok za prijavu je 1. april 2014. godine.

Više informacija o ponudi stipendija, potrebnopj dokumentaciji, uvjetima i rokovima prijave možete pronaći na:

http://paraiskos.smpf.lt/registration/#topas