Program naučne saradnje između južne Europe i Švicarske

swiss national science foundationŠvicarska nacionalna fondacija za nauku (SNSF) i Švicaska agencija za razvoj i saradnju (SDC) objavile su poziv za financiranje zajedničkih istraživačkih projekata institucija u Švicarskoj i Bosni i Hercegovini u okviru programa SCOPES – naučna saradnja između južne Europe i  Švicarske.

SCOPES je otvoren za sve aktivnosti u sklopu naučnih disciplina počevši od humanističkih i društvenih nauka preko prirodnih i tehničkih nauka, do biologije i medicine.

S obzriom da SCOPES nema tematskih ograničenja, naučnici mogu aplicirati s različitim projektima koji doprinose dostizanju ciljeva programa. Projekti će se ocjenjivati shodno njihovom naučnom doprinosu, ali će se uzimati u obzir i značaj za proces tranzicije, izgradnja kapaciteta te kvaliteta partnerstva.

Detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici: http://wbc-inco.net/object/call/12135.

Krajnji rok za prijave je 20. septembar 2013. godine.