Prijemni ispit za upis studenata na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

irp-featured1

Prijemni ispit za upis studenata na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću će se održati 11. jula 2013. godine prema sljedećem rasporedu:

 

ODSJEK

TEST

VRIJEME POLAGANJA

UČIONICA/

SPRAT

TEST

VRIJEME POLAGANJA

UČIONICA/

SPRAT

Bosanski jezik i književnost Bosanski jezik

9:00

6/II (desno)

Bosanska književnost

10:00

6/II (desno)

Engleski jezik i književnost Bosanski jezik

9:00

4/II (lijevo)

Engleski jezik

10:00

4/II (lijevo)

Matematika i informatika Matematika

9:00

2/I (lijevo)

Informatika

10:00

2/I (lijevo)

Njemački jezik i književnost Bosanski jezik

9:00

9/III (desno)

Njemački jezik

10:00

9/III (desno)

Predškolski odgoj Muzička kultura

9:00

5/II (lijevo)

Likovna kultura

10:00

7/III (lijevo)

Razredna nastava Bosanski jezik

9:00

7/III (lijevo)

Muzička kultura

10:00

5/II (lijevo)

Tjelesni odgoj i sport Bosanski jezik

9:00

1/I (lijevo)

Motoričke sposobnosti

10:00

stadion

 

  • Prijemni se polaže u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Žegar, Luke Marjanovića bb, Bihać.
  • Provjera motoričkih sposobnosti na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport će se održati na stadionu Jedinstva.
  • Kandidati su obavezni sa sobom donijeti identifikacioni dokument sa slikom (ličnu kartu) i hemijsku olovku (plavu), a kandidati na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport trebaju sa sobom donijeti i sportsku opremu.