PRIJAVA – INTEGRALNI KOLOKVIJI IZ KNJIŽEVNOSTI

Studenti koji nemaju dovoljan broj bodova za izlazak na završni ispit iz predmeta iz oblasti književnosti koje su slušali kod dr.sc. Amire Dervišević, doc. i dr.sc. Rize Džafića, van.prof. (Uvod u teoriju knjiž, Teorija književnosti, Usmena književnost, Usmena knjiž. u radu s djecom predškolske dobi, Žanrovi u književnosti, Pregled pisaca i djela…)  dužni su se u ponedjeljak  od 10 do 11.00 h prijaviti asistentici mr.sc. Vildani Pečenković radi pripreme testova za integralni kolokvij.