Pregled pisaca i djela u književnosti za djecu – rezultati integralnoga kolokvija

PREGLED PISACA I DJELA U KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU

1. Bešić-Crnkić Ilma (BJK) 9

2. Kabiljagić Kenana (PO) 7