Pregled pisaca i djela – Rezultati II kolokvija

Rezultati II kolokvija iz Pregleda pisaca i djela u književnosti za djecu: Rezultati II kolokvija

Uvid u radove i konsultacije, studenti mogu obaviti u petak, 19.juna 2015. od 10-11 sati.