Predavanje i razgovor na temu „Education system and instructional methods, techniques and new trends“

pfb-unbi-3Pozivaju se svi zainteresirani studenti i nastavno osoblje Pedagoškog fakulteta na predavanje i razgovor na temu „Education system and instructional methods, techniques and new trends“ koje će se održati u srijedu, 16.4.2014. u 12:00 sati (učionica 1).

Predavač i moderator je profesor Murat Gokalp, gostujući profesor sa Ondokuz Mayis Univerziteta (Turska), koji na Pedagoškom fakultetu boravi u okviru Mevlana programa razmjene nastavnika.