Predavanje američkog časnika Edwarda Gallaghera na Pravnom fakultetu

downloadUniverzitet u Bihaću u saradnji sa Američkom ambasadom u Sarajevu organizuje predavanja američkog časnika Edwarda Gallaghera na temu: “The 14-th amendment to the U.S. constitution: resolving the conflict of citizen’s rights  between national and state competencies” (“14. amandman Ustava SAD: rješavanje konflikta o građanskim pravima između nacionalnih i državnih nadležnosti”).

Predavanja će se održati u utorak 14.4.2015. godine u amfiteatru Pravnog fakulteta sa početkom u 10:30h.

Molimo Vas da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj.