Predavanja za studente I godine BJKH

Predavanja za studente I godine iz predmeta Uvod u historiju, Opća historija starog vijeka kod dr.sc. Saliha Jalimama, red.prof. će biti održana prema sljedećem rasporedu:

Četvrtak, 16.10. 2014.

13.00 – 16.15 – Uvod u historiju

16.30 – 18.45 – Opća historija starog vijeka

Petak, 17.10.2014.

8.00 – 10.30 – Opća historija starog vijeka

10.45 – 13.15 – Opća historija starog vijeka

13.30 – 15.00 – Uvod u historiju