Predavanja kod profesorice dr.sc. Remzije Hadžiefendić-Parić

Predavanja kod profesorice dr.sc.  Remzije Hadžiefendić-Parić održat će se prema slijedećem rasporedu:

 

6.6. (petak)

Semantika

10.00h-11.30h

Sociolingvistika

11.45h-13.15h

BJK II (RN i PO)

13.30h – 16.30h

 

7.6. (subota)

BJK II (RN i PO)

10. 00h-13.00h

13.15h – 16.15h

 

8.6. (nedjelja)

BJK II (RN i PO)

9.00h – 12.00h

12.15h – 15.15h