Predavanja kod prof.dr. Saliha Jalimama

Predavanja kod prof.dr. Saliha Jalimama će biti održana u petak i subotu, 22.  i 23. V prema rasporedu:

 

Petak, 22. V

 Historija bh starog vijeka

08.00-9.30            

09.45-11.15

11.30-13.00

13.15-14.45

 

Subotu, 23. V

Historija bh starog vijeka

12.30-14.00

14.15-15.00

 

Iz Odsjeka