Predavanja kod prof.dr. Remzije Hadžiefendić-Parić

Predavanja kod prof.dr. Remzije Hadžiefendić-Parić održat će se prema sljedećem rasporedu:

Subota, 17. 1.

Sintaksa: 10,00-14,00h

Bosanski jezik III: 14,00-16,00h