Predavanja kod prof.dr.Remzije Hadžiefendić-Parić

Predavanja kod prof.dr.Remzije Hadžiefendić-Parić održat će se prema sljedećem rasporedu:

Petak, 15.5.

Bosanski jezik II (RN, PO): 10,00 – 17,00h

 

Subota, 16.5.

Bosanski jezik II (RN, PO): 9,00 – 16,00h

 

Nedjelja, 17.5.

Bosanski jezik II (RN, PO): 9,00 – 16,00h