Predavanja kod prof.dr. Đorđa Slavnića

Predavanja kod prof.dr. Đorđa Slavnića će biti održana u   ponedjeljak, utorak i srijedu 14. IV, 15. IV i 16. IV 2014. prema slijedećem rasporedu:

 

ponedjeljak, 14. IV    

Romantizam u engl. knjiž.                             12:00-13:30

Modernizam i postmodernizam                      13:45-15:15

Uvod u englesku književnost                          15:30-17:00

Uvod u englesku književnost                          17:15-18:45

 

utorak, 15. IV

Američka književnost                                     09:00-10:30

Viktorijanska književnost                               10:45-12:15

Viktorijanska književnost                               12:30-14:00

Modernizam i postmodernizam                      14:15-15:45

 

srijeda, 16. IV            

Uvod u englesku književnost                         09:00-10:30       

Uvod u englesku književnost                        10:45-12:15

Viktorijanska književnost                             12:30-14:00

Modernizam i postmodernizam                   14:15-15:45

 

 Nastava će u ponedjeljak biti održana na fakultetu u uč. 4, a u utorak i srijedu u Američkom kutku.

Ispit za apsolvente  će biti održan u ponedjeljak u 10:00 u uč. 4.

Konsultacije za diplomante će biti održane u ponedjeljak u 11:00 u uč. 4.