Predavanja kod dr.sc. Remzije Hadzifendić-Parić

Predavanja iz predmeta Bosanski jezik 2 (PO ) bit će održana u subotu 12.04.2014.  od 9.30 do 13.30 sati.